psc
O PSČ:
V Československu byla PSČ zavedena k 1. lednu 1973. Podle tehdejšího sdělení Federálního ministerstva spojů bylo důvodem úsilí o neustálé zdokonalování služeb v souladu se závěry XIV. sjezdu KSČ, k němuž je nutné použít nových moderních metod, zracionalizovat pracovní postupy a připravit podmínky pro použití poloautomatických a automatických strojů na třídění poštovních zásilek.

Poštovní směrovací číslo je jedinečné v rámci České republiky a je zpravidla neměnné (mohou se však měnit dodávací územní obvody pošt a zřizovat či rušit pošty). Správcem číselníku PSČ je Česká pošta. Dodávacím obvodem pošty je zpravidla území obce, několik obcí nebo souvislé části obce, ale samoty či jiné osamocené budovy mimo hlavní část obce bývají někdy přičleněny k dodávacímu obvodu té pošty, od níž jsou přístupnější. Významné podniky nebo instituce mohou mít vlastní směrovací číslo, které v takových případech odpovídá jejich poštovní přihrádce na dodávací poště.

PSČ měst a obcí

Poštovní směrovací číslo (poštovní kód, zkratka PSČ, v angličtině ZIP) se používá v poštovním styku jako součást adresy především pro identifikaci místa doručení při automatizovaném třídění zásilek. Je to číselné označení územního obvodu dodávací (adresní) pošty, případně poštovní přihrádky (p. o. boxu).

Hledání v katastru nemovitostí dle BUDOVY

(není povinné - např. Brno-město)
* nutno zadat
(např. Brno)
(např. Husova)
 
 
PSČ - © 2007 | Reklama zde